Droga rowerowa wzdłuż ulicy Turystycznej coraż bliżej.

 


Trwają prace projektowe związane z powstaniem ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej – od ulicy Zarzyna do Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Inwestycja ta jest jednym z kilku zadań, które zrealizowane zostaną w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku podpisana została umowa między gminą Bieruń a firmą JKM Sp z.o.o. z Mikołowa na realizację – w formule „ zaprojektuj i wybuduj” – zadania pn. ”Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej do ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy – Bieruń Stary”. Wartość umowy to 415 740,00 zł.

Warto dodać, że miasto Bieruń regularnie rozwija sieć dróg rowerowych w Bieruniu. Poprzez skuteczne sięganie po środki zewnętrzne, co roku realizuje nowe zadania mające na celu poprawę infrastruktury rowerowej w mieście oraz stwarzanie jak najlepszych warunków do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.


Źródło : https://www.bierun.pl/