Ponad miliard złotych w budżecie Metropolii na 2019 rok.

 


W projekcie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 1,2 mld zł. Większość pieniędzy zostanie przeznaczona na organizację transportu zbiorowego – 949 mln zł. Projekt budżetu został przyjęty przez Zgromadzenie GZM we wtorek, 18 grudnia.

Projekt budżetu zaprezentował podczas sesji Mariusz Konopka, skarbnik Metropolii. Poinformował, że w projekcie zaplanowano dochody w wysokości 1 mld 218 mln zł oraz wydatki w wysokości 1 mld 60 mln zł. Wysokość budżetu ma związek z poszerzeniem zakresu działania Metropolii, która od 1 stycznia 2019 r. przejmie zadania związane z organizacją transportu zbiorowego.

W związku z przejęciem organizacji transportu, po raz pierwszy w budżecie Metropolii zaplanowano część zmienną składki rocznej, która przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii – jest to kwota w wysokości ponad 507 mln zł.

Pozostałe większe dochody planowane w 2019 roku pochodzić będą z: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 372 mln zł; wpływów ze sprzedaży biletów na przejazdy komunikacją zbiorową – 247 mln zł; składek członkowskich gmin – 37 mln zł.

W przyszłym roku na organizację transportu zbiorowego zostanie przeznaczone 949 mln zł – to największe wydatki Metropolii w 2019 roku. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na: wsparcie gmin członkowskich w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności – 23 mln zł; budowę systemu otwartych danych GZM – 9 mln zł; infrastrukturę i transport rowerowy – 7 mln zł; integrację transportu zbiorowego – 5,2 mln zł, realizowanie działań z zakresu smart city – 5 mln zł.

Ponadto członkowie Zgromadzenia przyjęli projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GZM na lata 2019-2030. Projekt zawiera 42 zadania, w tym 32 bieżące i 10 majątkowych. Wydatki zaplanowane na realizację tych zadań to 11 mld 361 mln 732 tys. zł.


Źródło : http://metropoliagzm.pl/