Współpraca „Budowlanki” z firmą OPEL.

 


Warsztaty Zespołu Szkół nr 5( Budowlanka) wzbogaciły się o nową maszynę -frezarkę. W związku z nawiązaniem współpracy szkoły z Firmą OPEL Tychy uczniowie klas technika mechanika ( specjalność – sterowanie maszyn CNC) objęci zostali patronatem firmy.

​Wszyscy uczniowie objęci patronatem otrzymali koszulki z logo firmy OPEL.Ponadto trzej najlepsi uczniowie w klasie otrzymają na zakończenie roku szkolnego nagrody pieniężne. Tyskie zakłady OPEL produkujące silniki samochodowe są bardzo zainteresowane nową wykształconą kadrą pracowniczą. Od przyszłego roku szkolnego Zespole Szkół nr 5 w Tychach przewiduje się uruchomić obok klas technika mechanika także klasy patronackie OPEL w szkole branżowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/