37 rocznica wybuchu strajku na kopalni „PIAST”.

 


Mija 37 lat od wybuchu najdłuższych w powojennym górnictwie podziemnych strajków, podjętych przez załogi kopalni „Piast” (14-28 grudnia 1981 r.) i „Ziemowit” (15-24 grudnia 1981 r.) po wprowadzeniu stanu wojennego.
W kopalni „Piast” podziemny strajk rozpoczął się 14 grudnia, w  kopalni „Ziemowit” dzień później. W obu protestach początkowo uczestniczyło po ok. 2 tys. górników. Do końca wytrwało około tysiąca w każdej z kopalń! Były to dwie najdłużej strajkujące w stanie wojennym kopalnie.
Strajk na „Piaście” był reakcją na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Był również sprzeciwem wobec zmilitaryzowania kopalni i likwidacji działalności wszystkich organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie zakładu. Był – jak mówią dziś przywódcy grudniowego protestu – odważną i w pełni świadomą decyzją podjęcia zorganizowanego oporu wobec komunistycznej władzy oraz wyrazem solidarności z ofiarami zbrodniczego reżimu komunistycznego.

Protest zaczął się 14 grudnia 1981 roku w kopalnianej cechowni, kiedy działacze „Solidarności” poinformowali o zatrzymaniu przez milicję Eugeniusza Szelągowskiego, wiceprzewodniczącego zakładowego związku. Załoga zgromadzona przy ołtarzu św. Barbary zażądała jego uwolnienia. Później górnicy dowiedzieli się o internowaniu zarządu „Solidarności” Przedsiębiorstwa Robót Górniczych (PRG) w Mysłowicach, z którym kopalnia współpracowała. Zadecydowano wtedy, aby nie wyjeżdżać z dołu i rozpocząć protest.

W proteście uczestniczyło ponad 2 tysiące osób. Górnicy żądali zniesienia stanu wojennego i uwolnienia działaczy kopalnianej Solidarności oraz z PRG Mysłowice. Strajkujący górnicy nie zostawali bez pomocy najbliższych. W czasie tych ciężkich dwutygodniowych dni pod ziemią zorganizowano rozbudowaną akcję pomocową na powierzchni, w którą zaangażowane było ok. 300 rodzin z przykopalnianych osiedli.

14 grudnia 1981 roku rozpoczął się w bieruńskiej kopalni „Piast” podziemny strajk. Trwał dwa tygodnie i był to najdłuższy tego typu protest dołowy w powojennej historii górnictwa.


Źródło : https://www.bierun.pl/