Rekrutacja do projektu.

 


Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 1 777 257,90 zł.

Oferujemy  w projekcie mieszkańcom miasta Tychy usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności osób niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji realizowane przez 7 dni w tygodniu, praktyczne szkolenia faktycznych opiekunów z opieki nad osobą niesamodzielną, uruchamiamy usługi pomocy sąsiedzkiej dla osób niesamodzielnych w oparciu o umowy zlecenia sąsiadów zainteresowanych świadczeniem pomocy z MOPS.

Zapraszamy osoby zainteresowane usługami ich opiekunów, sąsiadów do udziału w projekcie. Skierowania poprzez kontakt z pracownikiem socjalnym w punkcie terenowym.


Źródło : http://mops.tychy.pl/