Odznaczenia Państwowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

 


Kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego uhonorowanych zostało wczoraj w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odznaczeniem państwowym. Wśród nich znaleźli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Pracownicy bieruńskiego Magistratu uhonorowani zostali za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenia Państwowe wręczył wyróżnionym, w imieniu Prezydenta RP, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz.

Odznaczenia Państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali zasłużeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu:

 • Janina Berger – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Andrzej Bialik – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Bernadeta Kawa – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Barbara Monsior – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • Alina Pluta – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Katarzyna Adamczyk – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Dorota Przybyła – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Krystian Grzesica – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Krystyna Targiel – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Adam Kondla – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Robert Miś – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Aneta Kozik-Tomera – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Sylwia Krenzel – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Łukasz Odelga – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Katarzyna Wilk – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę


Źródło : https://www.bierun.pl/