Tychy kupują 43 autobusy CNG. Po raz drugi.

 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach ogłasza przetarg na dostawy 20 nowych autobusów typu maxi oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu mega zasilanych sprężonym gazem CNG. Poprzednie postępowanie trzeba było unieważnić z przyczyn proceduralnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 nowych autobusów typu maxi oraz 23 nowych autobusów typu mega zasilanych sprężonym gazem CNG. Zamówienie jest podzielone na dwie części, oddzielnie dla każdego typu pojazdów. Wartość zamówienia szacowana jest na 55 mln zł netto.

Część I zakłada dostawy 20 autobusów typu maxi, zasilanych silnikiem CNG z tyłu pojazdu. Długość pojazdu określono na 11,9-12,2 m, a pojemność na min. 80 osób, z czego min. 20 na miejscach siedzących.Przewidziano klimatyzację oraz 3 lub 4 drzwi w układzie 2-2-2, 1-2-2-2 lub 2-2-2-2. Wartość zamówienia to 20 mln zł netto. Termin składania ofert mija 14 stycznia. O wyborze zdecydują cena (85%), zużycie paliwa (10%) oraz pojemność skokowa silnika (5%). Na dostawy przeznaczono 12 miesięcy.

Część II zakłada dostawy 23 nowych autobusów typu mega, zasilanych silnikiem CNG znajdującym się z tyłu pojazdu, o długości 17,8-18,75 m. Ich pojemność określono na min. 124 pasażerów, w tym min. 34 na miejscach siedzących. Przewidziano 4 bądź 5 drzwi w układzie 2-2-2-2, 1-2-2-2, 2-2-2-2-2 bądź 1-2-2-2-2. Pojazdy mają być klimatyzowane. Termin składania ofert mija 14 stycznia. O wyborze zdecydują cena (85%), zużycie paliwa (10%) oraz pojemność skokowa silnika (5%). Pierwsza partia sześciu pojazdów ma zostać dostarczona w terminie 1-25 marca 2020 r., a pozostałe pojazdy – między 1 a 25 maja 2020 r.

To drugie podejście do zakupu 43 autobusów CNG. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione ze względów formalnych. PKM podało ePUAP jako jeden z kanałów komunikacji z wykonawcami. Jak się jednak okazało, zamawiający nie dysponował kontem ePUAP.


Źródło : https://www.transport-publiczny.pl/