VII Miejski Zjazd Profilaktyczny.

 


W poniedziałek 10 grudnia w godzinach od 10 do 15 w Urzędzie Miasta Tychy odbędzie się VII Miejski Zjazd Profilaktyczny pt. „Dylematy współczesnej profilaktyki uzależnień”. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 6 grudnia.

Podczas konferencji organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy prezentowane będą m.in. strategie skutecznej profilaktyki, prowadzonej w oparciu o politykę młodzieżową a także temat wsparcia społecznego i jego roli w działaniach profilaktycznych.

Plan konferencji

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Otwarcie konferenecji (Maciej Gramatyka, Z-ca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych)

10.10 – 10.20 Lokalne działania z zakresu profilaktyki (Krystyna Rumieniuch)

10.20 – 11.45 Wsparcie społeczne jako ważny filar profilaktyki uzależnień młodzieży i dzieci (Katarzyna Bosowska)

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (Dorota Żyro, Albin Wróblewski)

13.30 – 14.00 Omówienie wyników badania socjologicznego: „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy” (Grzegorz Gawron).

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tychy w sali nr 102. Zapisy pod adresem mailowym: malgorzata.tomaszewska@umtychy.pl .


Źródło : http://umtychy.pl/