Akcja Zima w Bieruniu.

 


Utrzymanie zimowe dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Bierunia prowadzi konsorcjum firm:

– Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 13
w Bieruniu. Telefony kontaktowe: Dyspozytor: 660 429 005, biuro: 32 216 27 64, 32 328 96 84;

–   Firma Usługowa „DAWIDZKI” Dawid Ryszka z siedzibą przy ul. Jagiełły 21A w Bieruniu;

– Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot z siedzibą przy ul. Długiej 243
w Przeciszowie;

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARALIA” Kamil Janota z siedzibą przy ul. Irysowej 8
w Lędzinach.

Całość Akcji Zima jest monitorowana 24h na dobę. Sprzęt wyposażony został w nadajniki gps, łączność komórkowa zapewniona jest przez dyspozytora, z każdym operatorem.

Zasady prowadzenia „Akcji Zima” uregulowane zostały w Zarządzeniu Nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10 października 2018 r. 

Ilość dróg przewidzianych do odśnieżania:

Długość dróg własnych przeznaczonych do zimowego utrzymania (km) 105,823

Długość dróg powiatowych, na które podpisano porozumienie o zimowe utrzymanie (km) 20,892

Łączna długość dróg do odśnieżania (km) 126,715

Nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu akcji odśnieżania:

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – Wydział Gospodarki Komunalnej
tel. 32 324 24 04, tel. 32 324 24 01.

Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego: Straż Miejska, ul. Jagiełły 1, Bieruń, tel. 32 216 37 27 linia płatna, 986 linia bezpłatna.

Utrzymanie zimowe na pozostałych drogach (wg poniższego wykazu) realizują inne organy samorządu terytorialnego:

Przebieg dróg wojewódzkich na terenie Bierunia – utrzymanie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach tel. 32 781 92 11

DW 934 – ul. Wawelska – od DK 44 do granicy z Chełmem Śląskim

DW 931 – ul. Turystyczna – od DK 44 do granicy z Bojszowami

Przebieg dróg krajowych na terenie Bierunia – utrzymanie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon Wysoki Brzeg, tel. 32 314 24 05.

DK 44 ul. Turyńska/Warszawska – od granicy z Tychami do granicy z woj. Małopolskim (most na rzece Wiśle).

Utrzymanie zimowe przez gminę nie będzie prowadzone na terenach i obiektach, których właścicielami są podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy.


Źródło : https://www.bierun.pl/