Porozumienie płacowe w firmie Aweco.

 


Pracownicy zatrudniającej ok. 800 osób firmy Aweco Polska Appliance w Tychach otrzymają podwyżki. Z korzyścią dla pracowników zmienione zostaną też zasady kształtowania wynagrodzeń. Działający w spółce związek zawodowy porozumiał się w tej sprawie z pracodawcą.

O zawarciu porozumienia poinformował 28 listopada uczestniczący w rozmowach członek prezydium Rady OPZZ Woj. Śląskiego Marcin Grzybowski. Ocenił, że nowe zasady kształtowania wynagrodzeń oznaczają dla pracowników nie tylko podwyżkę, ale także większą stabilność zarobków.

Dotąd pracownicy Aweco na stanowiskach produkcyjnych zarabiali – według informacji związkowych – 2,1 tys. zł brutto miesięcznie w części stałej oraz do 850 zł w części zmiennej (średnio w tej drugiej części było to ok. 620 zł). Zgodnie z porozumieniem, od początku grudnia część stała wzrośnie do 2,5 tys. zł, a część zmienna zmniejszy się do maksymalnie 450 zł. Oznacza to m.in. wzrost wartości elementów pochodnych (np. nadgodzin) naliczanych od części zasadniczej oraz zwiększenie pewności co do wysokości zarobków.

Dodatkowo uzgodniono, że od początku przyszłego roku pracownicy otrzymają średnio 182,50 zł podwyżki do stałej części wynagrodzenia, przy czym dla nowych pracowników, zdobywających dopiero kwalifikacje, będzie to 75 zł, a dla osób doświadczonych z dłuższym stażem 350 zł. Wynegocjowano też zwiększenie o 100 proc. (z 50 do 100 zł) dodatku za pracę w święta. Płace pracowników administracyjno-biurowych wzrosną o 4 proc.

Osiągnięcie porozumienia zakończyło spór zbiorowy w spółce, prowadzony przez związek zrzeszony w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Inny spór prowadzi jeszcze Solidarność, domagająca się wyższych podwyżek. W ub. tygodniu związek ten chciał przeprowadzić w spółce referendum strajkowe, jednak akcja została zawieszona. Według związkowców, pracodawca utrudniał przeprowadzenie głosowania – „S” zapowiedziała powiadomienie o tym prokuratury.

Solidarność w Aweco domaga się podwyżek płac zasadniczych wszystkich pracowników o 500 zł, a także m.in. zwiększenia dodatku za pracę w godzinach nocnych, wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, ograniczenia możliwości dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy oraz zmiany zapisów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Prowadzony przez „S” spór zbiorowy w tyskim Aweco Polska Appliance trwa od zeszłego roku. Dotychczasowe negocjacje pomiędzy Solidarnością i zarządem firmy oraz mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy nie przyniosły porozumienia.


Źródło : https://www.pulshr.pl/