I Sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji.

 


22 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji, którą otwarła i poprowadziła (do czasu wyboru Przewodniczącego Rady) Radna Helena Magiera-Molendowska. Radni złożyli ślubowanie i przeszli do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących oraz Zarządu Powiatu. W tajnym głosowaniu wybrano:

Anna Kubica – Przewodnicząca Rady Powiatu
Marek Spyra – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Helena Magiera-Molendowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński
Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Kazimierz Chajdas – Etatowy Członek Zarządu
Jerzy Mantaj – Nieetatowy Członek Zarządu


Źródło : https://powiatbl.pl/