Wyjaśnienia w sprawie opóźnień wypaty świadczeń RODZINA 500+ w Tychach.

 


W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi realizacji Programu Rodzina „500+” informujemy, że występujące opóźnienia w realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ są związane z realizacją od 1 lipca br. dodatkowego zadania tj. programu rządowego „Dobry Start” obejmującego ponad 11 tys. dzieci mieszkańców naszego miasta.

Jednocześnie informuję, że wszystkie zaległe świadczenia zostaną wypłacone niezwłocznie tzn. środki z wniosków złożonych do końca sierpnia zostaną wypłacone do 30 listopada br. Wnioski składane od września są rozpatrywane w ustawowym terminie tzn. do 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Przepraszamy za powstałe niedogodności i zapewniam w imieniu swoim i pozostałych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, że dołożymy wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała już miejsca w przyszłości.

Marianna Feith

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach


Źródło : http://mops.tychy.pl/