10. edycja plebiscytu Tyskie Laury Sportowe.

 


Rozpoczynamy jubileuszową, 10. edycję plebiscytu „Tyskie Laury Sportowe”, w którym nasi Czytelnicy, Internauci oraz wszyscy kibice wybierają najpopularniejszych tyskich sportowców. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronuje mu redakcja tygodnika „Twoje Tychy”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscytowej zabawie.

Zasady głosowania w I etapie

W pierwszym etapie każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po pięciu sportowców w kategorii „senior” i „młodzieżowiec””. Zgłoszenie sportowców odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: redakcja@twojetychy.pl w terminie do 6 grudnia 2018 r. W zgłoszeniu proponowanych sportowców należy podać jego imię i nazwisko oraz dyscyplinę, którą uprawia.

Zasady głosowania w II etapie

Po zakończeniu pierwszego etapu plebiscytu, zbierze się Kapituła Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2018 „Tyskie Laury Sportowe” i spośród nadesłanych przez uczestników zgłoszeń, dokona wyboru po dziesięciu sportowców w każdej kategorii, którzy otrzymają nominację i wezmą udział w drugim etapie. Tutaj każdy uczestnik będzie mógł oddać swój głos na jednego sportowca – „seniora” oraz jednego „młodzieżowca” spośród nominowanych przez Kapitułę Plebiscytu. Oddawanie głosów odbywa się za pośrednictwem:

– kuponów, które będą publikowane na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, począwszy od 18.12.2018 r. do 29.01.2019 r. i które należy dostarczyć (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2018”, w terminie do 31.01.2019 r.,

– formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.tychy.pl, począwszy od 18.12.2018 r. do 29.01.2019 r. Wypełnienie i odesłanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl musi być poprzedzone założeniem konta użytkownika portalu.

 

Kogo zgłaszamy?

Do miana najpopularniejszych zgłaszać można sportowców, którzy urodzili bądź wychowali się w Tychach lub są wychowankami tyskiego klubu sportowego lub w 2018 roku reprezentowali barwy klubu mającego swoją siedzibę na terenie miasta Tychy.

Plebiscyt odbywa się w dwóch kategoriach: „seniorzy” i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem „senior” należy rozumieć sportowca, który w 2018 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast pod pojęciem „młodzieżowiec” należy rozumieć sportowca, który w 2018 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. W przypadku, kiedy sportowiec osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale wciąż mógł startować w rozgrywkach młodzieżowych, uważa się go za „młodzieżowca”.

Kibice – kapituła – kibice

Po zakończeniu I etapu, do pracy przystąpi Kapituła Plebiscytu, w której zasiadać będzie pięć osób, reprezentujących MOSiR, tygodnik „Twoje Tychy”, Radę Sportu Miasta Tychy, tyskie środowisko trenerskie oraz tyskie środowisko biznesowe. Kapituła dokona wyboru po dziesięciu sportowców w każdej kategorii. W drugim etapie kibice będą mogli głosować na sportowców, którzy otrzymają nominacje kapituły.

Listę nominowanych będziemy publikować na łamach tygodnika „Twoje Tychy” oraz na stronach www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.

Uwaga!

Biorąc udział w plebiscycie, trzeba pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze – każdy uczestnik może wypełnić i przysłać po jednym zgłoszeniu w każdym z dwóch etapów plebiscytu. I po drugie – można oddać swój głos wyłącznie na sportowców, którzy zostaną wybrani przez Kapitułę Plebiscytu i znajdą się na liście nominowanych sportowców. Głos oddany na sportowca spoza listy nominowanych będzie traktowany jako nieważny.

 

A potem losowanie i gala!

Każde zgłoszenie, oprócz wybranych sportowców powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika Plebiscytu, dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail. To ważne, bo wśród uczestników plebiscytu, którzy zagłosują na wybranych sportowców w etapie II, zostaną rozlosowane nagrody. Dlatego tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia tzn. spełniające wszystkie warunki, będą brały udział w losowaniu nagród, które odbędzie się w siedzibie MOSiR do 28 lutego przyszłego roku.

Ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród dla pięciu najpopularniejszych „seniorów” oraz pięciu najpopularniejszych „młodzieżowców” nastąpi podczas Gali „Tyskich Laurów Sportowych”, która odbędzie się do końca marca 2019 roku.

A zatem czekamy na pierwsze zgłoszenia kandydatów do „Tyskich Laurów Sportowych 2018”!

SPONSOR TYSKICH LAURÓW : 

 

 


źródło: Leszek Sobieraj / „Twoje Tychy” / https://mosir.tychy.pl/