II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.

 


Zapraszamy już na drugą sesję Młodzieżowej Rady Miasta do Urzędu Miasta Tychy w sali nr 305, 8 listopada o godz. 16.00, na której przedstawimy nasze cele i plany na tą kadencję.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Przyjęcie porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Tychy
4.Sprawozdanie z posiedzenia prezydium
5.Wstępne przedstawienie planu działania Młodzieżowej Rady Miasta na kadencję 2018/2019
6.Sprawy bieżące
7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie sesji


Źródło : http://umtychy.pl/