Zmarła Marta Szendzielorz, była kierownik budowy elektrociepłowni w Tychach.

 


Marta Szendzielorz nie żyje. W latach 60. była kierownikiem budowy elektrociepłowni w Tychach. W połowie XX wieku była jedną z nielicznych kobiet-inżynierów. Zmarła w wieku 88 lat. Pogrzeb odbędzie się 5 listopada o godz. 11 w kościele bł. Karoliny w Tychach.

W czasie swojej aktywności zawodowej prowadziła trzy etapy poważnych na owe czasy inwestycji rozbudowy ciepłowni tyskiej, dla rozbudowującego się dynamicznie miasta. Przy rosnącej liczbie mieszkań oraz zakładów pracy w Tychach stale rosło w owym czasie zapotrzebowanie na energię cieplną.

Marta Szendzielorz była przykładem ambitnej pracowitej kobiety umiejącej wykorzystać swoją inżynierską wiedzę z pożytkiem dla prowadzonych inwestycji. Należała w owym czasie do bardzo nielicznego grona kobiet pracujących w takim zawodzie. Jednocześnie jako wspaniała Mama i Żona prowadziła cudowny dom. Łatwo nie było. Warto podkreślić, że była bardzo lubianą i szanowaną osobą w środowisku pracy, gdzie zawsze liczyła się jej profesjonalna opinia.

Będąc już na emeryturze, nadal aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym miasta, służyła radą swoim młodszym kolegom. Koncentrowała wokół siebie aktywność i życie swoich bliskich, dając im swoje wsparcie.

Przez całe swoje życie cechowała się niebywałą skromnością, nigdy nie uskarżała się na przeciwności losu, a fakty ze swojego niełatwego życia opowiadała bardzo niechętnie. Zawsze dla swoich bliskich, przyjaciół i znajomych była silnym wsparciem. Wraz z Jej śmiercią straciliśmy ogromnie cenną wartość prawdziwego wspaniałego człowieczeństwa i ciepła, którego wszyscy, którzy Ją znali mieli szczęście doznawać.

Marta Szendzielorz odeszła od nas 01.11.2018, w dzień Wszystkich Świętych, przeżywszy 88 lat, po kilkumiesięcznym zmaganiu się z choroba niedokrwienną

Pogrzeb Marty Szendzielorz odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada, o godz. 11 w kościele bł. Karoliny w Tychach. Śp. Marta Szendzielorz spocznie na cmentarzu parafialnym na Żwakowie.…


Źródło : https://dziennikzachodni.pl/