Zmarł Klemens Ścierski – Zasłużony Obywatel Miasta Lędziny.

 


Z przykrością informujemy, że 01 listopada 2018 r. zmarł Klemens Ścierski – Zasłużony Obywatel Miasta Lędziny.

Pogrzeb odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Klemens Ścierski urodzony 8 listopada 1939 w Lędzinach.

Wieloletni dyrektor Elektrowni „Łaziska”. W latach 1993-1997 poseł na Sejm RP. Od marca 1995 do grudnia 1996 Minister Przemysłu i Handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Wtenczas inicjował procesy i zjawiska gospodarcze, które zapewniły Polsce dynamiczny rozwój i spektakularny wzrost gospodarczy. Od 2004-2005 senator RP. Doradca wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
Niekwestionowany autorytet w energetyce oraz ceniony menedżer w środowiskach gospodarczych. W 1995r. wprowadził energetykę polską do Unii Europejskiej przez połączenie polskiego systemu energetycznego z systemem energetycznym UE. Współtwórca „Polityki energetycznej Polski do 2010″ i ustawy „Prawo energetyczne”. Twórca specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu, Suwałkach i Katowicach /m.in. podstrefa tyska, podstrefa gliwicka/ oraz wielu inwestycji, m.in. Opel w Gliwicach, Isuzu i Delphi w Tychach. Założyciel wielu firm i fundacji. Wynalazca i racjonalizator. Autor kilkuset projektów wynalazczych, w tym ponad 60 patentów chronionych w 8 krajach świata.
Zasiadał w licznych gremiach sprawujących opiekę nad dobrami kultury narodowej, np. w Radzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Przez wiele lat niósł pomoc placówkom służby zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka i pomocy społecznej.

 

Laureat wielu wyróżnień, odznaczeń, tytułów i dowodów uznania w kraju i za granicą m.in.

 • 1996 – Grand Officeur Ordre National du Mérite (Wielki Oficerski Narodowy Order Zasługi) nadany przez prezydenta Republiki Francuskiej Jacquesa Chiraca,
 • 1998 – Belgijski Krzyż Komandorski za Zasługi dla Wynalazczości /Bruksela/ – jako pierwszy z Polaków; ponadto otrzymał w Brukseli złote, srebrne i brązowe medale na Światowej Wystawie Wynalazków „Brussels – Eureka”,
 • 1999 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • 2000 – tytuł „Tygrysa Gospodarki”,
 • 2000 – tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”,
 • 2001 – Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO /Genewa/,
 • 2001 – Medal im. A.S. Popowa Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wynalazków /Moskwa/,
 • 2000 – Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji,
 • 2001 – tytuł „Złotego inżyniera”,
 • 2003 – tytuł „Businessman Roku 2002″,
 • 2003 – Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki”,
 • 2005 – „Clemens pro publico bono” nagroda Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego,
 • 2006 – Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”,
 • 2006 – „Laur Białego Tygrysa”,
 • 2007 – „Znakomity przywódca”.


Źródło : http://ledziny.pl/