EKUZ ważna 18 miesięcy, dla dzieci i młodzieży – nawet do 5 lat.

 


Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 111/2018/DWM z 19 października 2018 r., wydłużono okres obowiązywania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Półtoraroczny termin ważności karty dotyczy przede wszystkim: osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, pobierających rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne, członków rodziny powyżej 18. roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia, czy studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię. Zyskają także dzieci. EKUZ wydawana dzieciom i młodzieży będzie ważna nawet do 5 lat (lub – w przypadku nastoletniej młodzieży – przez 5 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia).

EKUZ to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych do korzystania, w sytuacjach nagłych, z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. To dokument wydawany bezpłatnie w każdej placówce Śląskiego OW NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Śląski Oddział Wojewódzki – Tychy, ul Grota Roweckiego 42


Źródło : http://www.nfz-katowice.pl/