XV kampania z cyklu „Hospicjum to też Życie” w Tychach.

 


Pod hasłem „Opiekun rodzinny – nie musi być sam” rozpoczęła się w Tychach XV kampania społeczna „Hospicjum to też Życie”, której organizatorem jest Fundacja Hospicyjna z Gdańska.

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach po raz kolejny wraz z wieloma Hospicjami w Polsce przyłączyło się do kampanii, aby wspólnie propagować ideę opieki hospicyjnej.

W przeddzień Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej, na terenie miasta można było spotkać wolontariuszy szkolnych ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Tychach, którzy rozdawali ulotki kampanijne, zbierali pieniądze do puszek hospicyjnych oraz…zadawali trudne pytania dotyczące opiekunów rodzinnych.

Tyszanie zatrzymywali się na chwilę, aby zastanowić się nad sytuacją opiekunów i wpisywali swoje przemyślenia na specjalnych kartach.

Niektórzy uczniowie mieli skrzydła Aniołów, które w symboliczny sposób miały pokazać dobro, jakie niesie ze sobą postawa ludzi, którzy nie są obojętni na cierpienie drugiego człowieka. Zatrzymują się na chwilę i pomimo swoich codziennych spraw pomagają opiekunom rodzinnym, choćby w ramach sąsiedzkiej pomocy.

Kulminacja działań kampanijnych nastąpi 30 listopada br. kiedy to Fundacja Hospicyjna z Gdańska podejmie się merytorycznej dyskusji na temat wsparcia opiekunów z udziałem ekspertów, jaki i samych opiekunów. Tego dnia odbędą się w Hospicjach spotkania dla opiekunów mające na celu ich integrację i uświadomienie, gdzie mogą zgłosić się o pomoc.


Źródło : http://www.hospicjum.tychy.pl/