Niesolidni sprzedawcy na giełdzie kwiatowej z mandatami.

 


W ostatni weekend funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz Urzędu Skarbowego w Tychach kontrolowali sprzedawców na Śląskiej Giełdzie Kwiatowej w Tychach. Kontrolujących interesowało czy klienci otrzymują paragony z kas fiskalnych. W tym celu zweryfikowali działanie niemal 100 podmiotów. Niestety okazało się, że wielu sprzedawców jest niesolidnych. W efekcie prowadzonych działań nałożono na sprzedawców 36 mandatów karnych na łączną kwotę prawie 15 tysięcy złotych.

Warto przypomnieć, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani, co do zasady, ewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kas fiskalnych (obowiązek taki wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wydanie dokumentu z kasy fiskalnej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży to naruszenie przepisów, za które grozi wysoka grzywna.

Paragon wydany na giełdzie, targu, sklepie lub restauracji ma znaczenie nie tylko dla kupującego, który dzięki niemu może z łatwością skorzystać ze swoich praw jako konsument. Paragon ma znaczenie dla wszystkich podatników – jest potwierdzeniem, że należny podatek trafia do budżetu państwa, a więc do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.