Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 


W dniu 11 października 2018 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz dyrektorom tyskich placówek oświatowych. Organizatorem uroczystości było Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej i opiekuńczej odebrało trzydziestu ośmiu  nauczycieli,  w tym dziesięciu dyrektorów. W imieniu osób nagrodzonych podziękowania wygłosiła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach – Pani Danuta Wójcik. Podczas uroczystości Pan Prezydent Andrzej Dziuba uhonorował listami gratulacyjnymi nauczycieli, którzy otrzymują w tym roku:

  • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej ( 3 osoby, w tym: 2 nauczycieli, 1 dyrektor),
  • Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty  ( 4 osoby, w tym: 3 nauczycieli, 1 dyrektor ).

Listy gratulacyjne z rąk Prezydenta Miasta Tychy odebrali również nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy tyskich jednostek oświatowych, którzy będą w najbliższym czasie uczestniczyć w uroczystościach dekoracji medalami:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 16 osób, w tym: 14 nauczycieli, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach oraz zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ),
  • Złoty Medal za Długoletnią Służbę ( 4 osoby, w tym: 3 nauczycieli, 1 dyrektor),
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę ( sekretarz szkoły).

W uroczystościach miejskich, oprócz zaproszonych nauczycieli i dyrektorów,  udział wzięli znamienici goście: dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach pani Magdalena Zymon , Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej – Igor Śmietański, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tychy – Barbara Konieczna, Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Hanna Jankowska oraz Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach – Maria Ziegert.

Akademię uświetniły występy muzyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach: orkiestra pod dyrekcją Aleksandry Kruż, zespół rytmiczny oraz zespół instrumentalny ( 3 skrzypce + fortepian ).
Dla podkreślenia, iż Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty – Dorota Gnacik wręczyła nagrody najbardziej wyróżniającym się pracownikom MCO.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, życząc aby codzienne zaangażowanie znalazło wdzięczność w oczach uczniów i wychowanków, rodziców oraz całego środowiska lokalnego.


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/