Zmiany w organizacji ruchu drogowego w Bieruniu.

 


UWAGA! W Bieruniu wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu drogowego. Prosimy o zapoznanie  się z nimi.

Ulica Świerczyniecka – aktualizacja oznakowania istniejącego oraz zaprojektowanie nowego.

Głównym celem zarządcy drogi jest wykonanie oznakowania poziomego, wprowadzenie zakazu zatrzymywania się celem udrożnienia przejazdu ulicy Świerczynieckiej oraz dodatkowe oznakowanie informujące kierowców o obowiązującym zakazie przejazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 2,5 t

Jednocześnie wyłączona zostaje z możliwości postoju zatoka autobusowa (z wyłączeniem komunikacji). Zmiany zostają wprowadzone na wniosek mieszkańców oraz kierowców komunikacji miejskiej.

 

Ścieżka rowerowa wzdłuż DK 44 (ulica Warszawska) na odcinku od ulicy Baryki do ulicy Kościelnej 

Celem wprowadzonych zmian w docelowej organizacji ruchu jest dostosowanie oznakowania do obecnie obowiązujących przepisów oraz poprawa możliwości wjazdu na ścieżkę służb bezpieczeństwa, poprzez usunięcie słupków U-12 c. Pozostałe oznakowanie pozostaje bez zmian. Ponadto wymienione zostaje nieczytelne oznakowanie na nowe.

 

Ulica Bazaltowa

W celu uspokojenia ruchu wprowadzono próg zwalniający wraz z wymaganym oznakowaniem informacyjnym. Zmiany wprowadzono na wniosek mieszkańców. Termin realizacji do 20.10.2018 r.


Źródło : http://www.bierun.pl/