Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór wniosków.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie od 01.10.2018 r. od godz. 7.30 do 10.10.2018 r. do godz. 15.30.

Kwota dostępnych środków wynosi 130.800,00 zł.

  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Tychy w pokoju nr 415 (kancelaria), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy.

Więcej informacji:

http://tychy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/