Trwa remont ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu Nowym.

 


Trwa gruntowna przebudowa i modernizacja drogi powiatowej – ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu Nowym. Realizowane zadanie, którego inwestorem jest Powiat Bieruńsko-Lędziński obejmie docelowo również remont ulicy Kosynierów, który ruszy już wkrótce.

Inwestorem zadania jest Powiat Bieruńsko – Lędziński, a Miasto Bieruń partycypuje w kosztach.

W ramach realizowanego zadania przebudowane zostaną drogi powiatowe znajdujące się w bezpośrdenim sąsiedztwie dworca PKP w Bieruniu Nowym –  ulica Ofiar Oświęcimskich, ulica Kosynierów, a także ulica Remizowa w zakresie skrzyżowania (wraz z infrastrukturą drogową i techniczną)

Termin realizacji zadania: do 16.11.2018 r.

Wartość umowy: 3 599 999,99 zł

Kwota współfinansowania inwestycji z budżetu gminy Bieruń: 875 000,00 zł

Wykonawca zadania: Firma FIL-BUD Spółka z o.o.

Nawierzchnia obu dróg – ulic Ofiar Oświęcimskich i Kosynierów, wykonana obecnie w bruku, pozostanie jedynie przełożona, aby zachować historyczny charakter obu ulic.

Na ulicy Ofiar Oświęcimskich wykonane zostaną docelowo następujące prace:
  • Jezdnia zostanie rozbudowana i zmodernizowana
  • Wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy
  • Przebudowane zostaną zjazdy zlokalizowane w pasie drogowym
  • Wymienione zostanie odwodnienie
  • Przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Kossaka i Kosynierów
  • Tarcza skrzyżowania ulicy Ofiar Oświęcimskich z ulicą Kossaka wyniesiona zostanie  ponad poziom nawierzchni jezdni.
Ponadto na remontowanej drodze oświetlenie zewnętrzne wymienione zostanie na oświetlenie energooszczędne w technologii LED.
Warto podkreślić, że gmina Bieruń uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł na gruntowny remont starego budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym. Aktualnie szuka wykonwacy, który wykona prace związane z modernizacją obiektu i towarzyszącej mu infrastruktury.
Oznacza to, że w niedługim czasie utworzone zostanie nowoczesne Centrum Przesiadkowe odpowiadające najwyższym standardom, które wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą stanie się bardzo estetycznym i fuknjonalnym elementem przestrzeni publicznej tej części miasta.

Wykonanie wszystkich trwających i planowanych inwestycji w tej części nowobieruńskiej dzielnicy sprawi, że ogromny zakątek miasta zyska nowe oblicze.


Źródło : http://www.bierun.pl/