Głosowanie na Budżet Obywatelski 2019 w Lędzinach.

 


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Swój głos oddać można na trzy sposoby:

  • osobiście – w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),
  • korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny),
  • za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

Karta Do Głosowania

Zgoda Opiekuna Prawnego na Udział w Procesie Budżetu Obywatelskiego

Ankieta Internetowa


Źródło : http://www.ledziny.pl/