Zapraszamy na debatę „Aktywność w Tychach się opłaca”.

 


Interesujące spotkanie z tyskimi liderami, społecznikami, wolontariuszami! Burzliwa dyskusja o mieście! Ciekawa zabawa – wspólne malowanie muralu!  To czeka na uczestników debaty „Aktywność w Tychach się opłaca”

Razem z Tyską Radą Młodzieżową zapraszamy na debatę pn. „Aktywność w Tychach się opłaca”. Uczestnikami spotkania będą uczniowie tyskich szkół ponadpodstawowych  oraz nasi tyscy lokalni liderzy, społecznicy, wolontariusze, którzy z sukcesem realizują swoje pomysły na rzecz społeczności lokalnej często  korzystając ze środków budżetu miasta. Urząd Miasta reprezentować będą m.in.: p. Krystyna Rumieniuch – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, p. Iwona Ciepał – naczelnik Wydziału Promocji oraz p. Paweł Drzewiecki – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Moderatorem dyskusji będzie p. Paweł Jaworski  – urbanista, członek zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto i osoba odpowiedzialna za projekt Żywa Ulica. Głównym celem spotkania będzie zachęcenie młodzieży do podejmowania działań w ramach lokalnej społeczności oraz promocja pierwszej, pilotażowej edycji Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego. Po zakończeniu debaty przewidziano m.in. wspólne malowanie poziomego muralu, stworzenie razem z Radą Młodzieżową tyskiej mapy marzeń, zwiedzanie z przewodnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Debata odbędzie się 11 września br. o godz. 12 w Mediatece, przy al. Piłsudksiego 16.Źródło : https://razemtychy.pl/