Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu został zaproszony do udziału w projekcie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”. Będzie w nim uczestniczyć czterech wybranych uczniów klas pierwszych.

Od stycznia 2019 r. w uniwersyteckich salach wykładowych i laboratoriach odbędą się zajęcia z nauk przyrodniczych, m.in. biofizyki, fizyki medycznej czy kryminalistyki. Dodatkowo, zaplanowano cztery całodniowe wycieczki, w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystko zaczęło się jeszcze podczas wakacji. Dyrektor PZS w Bieruniu Teresa Horst wraz z koordynatorem projektu Sławomirem Binkiem zostali zaproszeni do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, w celu podpisania porozumienia w sprawie współpracy.

Ta wizyta stała się również wspaniałą okazją do zwiedzenia laboratoriów Uniwersytetu Śląskiego, w których odbywać się będą zajęcia projektowe. Wyposażenie tej placówki w pełni spełnia światowe standardy, z czego skorzystają nasi uczniowie prowadząc własne badania naukowe.

Podpisanie porozumienia pomiędzy SMCEBI i PZS.
Od lewej: dyrektor ŚMCEBI prof. dr hab. Marian Paluch; dyrektor PZS Teresa Horst; kierownik projektu prof. dr hab. Roman Wrzalik.


Źródło : https://powiatbl.pl/