Rusza głosowanie na tyski budżet partycypacyjny.

 


Wszyscy mieszkańcy Tychów, niezależnie od wieku, mogą wziąć udział w głosowaniu w ramach V edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego i zadecydować o kierunku rozwoju miasta! Pod głosowanie poddanych zostanie 114 projektów. Do rozdysponowania jest kwota 5 mln złotych! Głosowanie rusza w najbliższy piątek, 7 września!

Kto, jak i kiedy może głosować?

Wspierać swymi głosami projekty zgłoszone do tyskiego budżetu partycypa‑ cyjnego mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy. Głosować można osobiście, korespondencyjnie oraz in‑ ternetowo.

Osobiście lub korespondencyjnie głosować można w piątek 7 września, a później w dniach 10‑14 oraz 17‑21 września. Natomiast głosowanie internetowe rozpoczyna się 7 września br. o godz. 0.00 i potrwa do 21 września do godz. 23.59. Każda osoba, która chce zagłosować osobiście lub korespondencyjnie, musi wypełnić formularz głosowania, który znajduje się m.in. w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego lub na stronie internetowej www.razemtychy.pl oraz złożyć wypełniony formularz w dowol‑ nym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”. Listę punktów konsultacyjnych publikujemy poniżej. Z kolei aby zagłosować internetowo, trzeba wejść na stronę razemtychy.pl i skorzystać z umieszczonej tam plat‑ formy do głosowania.

Przydziel swoje 10 punktów

Każdemu głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty (możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt). Aby wypełnić prawidłowo formularz należy:

• zaznaczyć projekt lub projekty, na które uczestnik chce oddać swój głos tj. przydzielić odpowiednią liczbę punktów dla poszczególnych zadań,

• zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

• podać swój numer PESEL oraz w przypadku głosowania osobistego lub korespondencyjnego złożyć czytelny podpis (w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13. roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego).

Należy pamiętać, że wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem posiadającym pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy.

Lista Punktów Konsultacyjnych, w których można głosować na tyski budżet partycypacyjny:

1. WILKOWYJE Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94 (czynny: pon. – pt. godz. 12‑19)

2. MĄKOŁOWIEC, KOŹLINA Muzeum Miejskie, Plac Wolności 1 (czynny: wt. 8‑16, śr. 10‑17, czw. 10‑19, pt. 10‑18, sob. 10‑18)

3. CZUŁÓW, ZWIERZYNIEC (część zachodnia) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102 (czynny: pon. – pt. 7:30‑15:30)

4. WARTOGŁOWIEC, ZWIERZYNIEC (część wschodnia) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Cmen‑ tarna 54 (czynny: pon. – pt. 7‑15)

5. JAROSZOWICE, URBANOWICE, WYGORZELE Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdowa 6 (czynny: pon. 10–15, wt. 10–16, śr. – pt. 11–17:00)

6. CIELMICE, OSIEDLE OGRODNIK Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jed‑ ności 51 (czynny: pon. – pt. 7:30‑15:30)

7. GLINKA, SUBLE Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209 (czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30– 17:30, pt. 7:30–13:30)

8. ŻWAKÓW Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17‑19 (czynny: pon. 10–16, wt. 9– 16, śr. – pt. 10–18)

9. STARE TYCHY Muzeum Miejskie, Plac Wolności 1 (czynny: wt. 8‑16, śr. 10‑17, czw. 10‑19, pt. 10‑18, sob. 10‑18)

10. PAPROCANY, OSIEDLA: P, O – CZĘŚĆ O1, T – CZĘŚĆ T1, W (część wschodnia) Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16 (czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8– 15)

11. OSIEDLE A Filia nr 1 MBP, Plac Św. Anny 3 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 10–18)

12. OSIEDLE B Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209 (czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30– 17:30, pt. 7:30–13:30)

13. OSIEDLE BALBINA Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209 (czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30– 17:30, pt. 7:30–13:30)

14. OSIEDLE C Filia nr 4 MBP, ul. Czysta 27 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 10–18)

15. OSIEDLA D, G Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30– 17:30, pt. 7:30–13:30)

16. OSIEDLE E Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30– 17:30, pt. 7:30–13:30)

17. OSIEDLA F, ZAWIŚĆ Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (czynny: pon. – śr. 7:30‑15:30, czw. 7:30– 17:30, pt. 7:30–13:30)

18. OSIEDLE H, Ł Filia nr 11 MBP, ul. Kopernika 3 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 11–19)

19. OSIEDLA K, L, CZTERY PORY ROKU Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17‑19 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 10–18)

20. OSIEDLA M, U Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16 (czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8–15)

21. OSIEDLA N, O Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16 (czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8–15)

22. OSIEDLE R Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17‑19 (czynny: pon. 10–16, wt. 9–16, śr. – pt. 10–18)

23. OSIEDLA T, W (część zachodnia) Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16 (czynny: pon. – pt. 8‑19:30, sob. 8–15)

24. OSIEDLA Z, Z1 Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31a (czynny: pon. 10–16, wt. 9– 16, śr. – pt. 10–18)


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 34/561