Tyscy policjanci doskonalą umiejętności strzeleckie.

 


Trening na strzelnicy, to bardzo ważny element wyszkolenia policjanta. Podnosi poziom umiejętności strzeleckich oraz kształtuje odpowiednie nawyki bezpiecznego i sprawnego obchodzenia się z bronią palną. Umiejętności strzeleckie decydują często o zdrowiu, a nawet życiu stróżów prawa oraz osób postronnych.

Szkolenia strzeleckie dla tyskich policjantów organizowane są systematycznie i kończą się strzelaniem egzaminacyjnym. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem instruktora strzelań policyjnych z tyskiej komendy. Przed przystąpieniem do części praktycznej, instruktor omawia zasady obowiązujące na strzelnicy i podczas samego egzaminu, który jest integralną częścią szkolenia i doskonalenia zawodowego. Policjanci podczas zajęć muszą bezpiecznie, szybko, a co najważniejsze celnie, posługiwać się bronią palną. Tyscy stróże prawa ćwiczą umiejętności w posługiwaniu się różnymi rodzajami broni. Takie szkolenia organizowane są systematycznie i przystępują do nich policjanci z wszystkich pionów służbowych.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/