Odpracowanie długu.

 


W celu ułatwienia najemcom lub byłym najemcom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty zaległości z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych , określono zasady umożliwiające spłatę zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy w formie odpracowania należności. Odpracowanie zaległości wykonywane jest przez dłużnika na podstawie umowy dotyczącej zmiany formy zaległości z tytułu zajmowanego lokalu ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe.

W celu odpracowania zaległości dłużnicy winni zgłaszać się do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach wraz z dokumentami świadczącymi o ich sytuacji materialnej i życiowej.

Przedmiotem umowy dotyczącej spłaty zadłużenia mogą być różnego rodzaju prace, których potrzebę wykonania może zapewnić Gmina Miasta Tychy, a to np. prace porządkowe i drobne roboty remontowe.

Odpracowanie czy eksmisja

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach przypomina wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a korzystającym z lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miasta Tychy

o możliwości odpracowania zadłużenia

zgodnie z Zarzadzeniem NR 0050/231/12 z dnia 13.08.2012r Prezydenta Miasta Tychy w sprawie określenia zasad umożliwiających spłatę zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy. W sprawie uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bądź z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców, bądź Głównym Księgowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w budynku Dyrekcji w Tychach ul. Filaretów 31.


Źródło : https://mzbm.tychy.pl/