Utrudnienia ruchu w dniu 29.07.2018 r. w Tychach.

 


Uprzejmie informujemy, że w związku z obchodami święta patrona podróżnych – Św. Krzysztofa, w niedzielę 29 lipca 2018 r. od godziny 12:30 do 13:30 zostaną zamknięte dla ruchu części ulic Wyszyńskiego, Edukacji i Dąbrowskiego w Tychach, co spowoduje zmianę organizacji ruchu dla niektórych linii trolejbusowych i autobusowych kursujących w wyżej wymienionych godzinach, a mianowicie:

Trolejbusy linii B od przystanku „Tychy Pływalnia” do przystanku „Tychy Osiedle O” będą kursowały (z obsługą wszystkich przystanków) po trasie linii E tj. ulicami: Grota Roweckiego i Jana Pawła II. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Edukacji”, „Tychy Filaretów”, „Tychy Szpital Wojewódzki”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Lodowisko”. Analogicznie w kierunku przeciwnym.

Autobusy linii R, 1 kończące dotychczas swoje kursy na przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki”, zakończą swoją jazdę na przystanku „Tychy Urząd Miasta”. Przystanek „Tychy Urząd Miasta” będzie dla tych linii przystankiem początkowym. W przypadku braku miejsca na ww. przystanku autobusy podjadą na parking obok szkoły muzycznej i tam będą oczekiwały na swój planowy odjazd. Autobusy nie obsłużą przystanków: „Tychy Tęcza”, „Tychy Szpital Wojewódzki”.

Autobus linii 254 w kierunku Wartogłowa dojedzie do przystanku „Tychy Urząd Miasta” po czym po wykonaniu nawrotu na al. Niepodległości pojedzie do przystanku „Tychy Pływalnia” i dalej według swojej trasy. Autobus nie obsłuży przystanków: „Tychy Tęcza”, „Tychy Szpital Wojewódzki”, „Tychy Filaretów”, „Tychy Edukacji”.

Autobusy kursujące w kierunku Paprocan, Zajezdni (L, 4, 21, 51, 75, 82, 137, 273) po obsłudze przystanku, „Tychy Urząd Miasta” pojadą ul. Darwina, Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Jana Pawła II  do przystanku „Tychy Osiedle O” i dalej zgodnie z trasą przejazdu. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Autobusy pominą przystanek „Tychy Tęcza”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Lodowisko”.

Autobusy kursujące w kierunku Bierunia, Lędzin (W, 31, 262) po obsłudze przystanku, „Tychy Urząd Miasta” pojadą ul. Darwina, Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Jana Pawła II, A. Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką, Oświęcimską. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Autobusy pominą przystanek „Tychy Tęcza” oraz „Tychy Szpital Wojewódzki”.

Autobus linii 54 kończący dotychczas swoje kursy na przystanku „Tychy Lodowisko”,
od przystanku „Tychy Wartogłowiec Wiadukt” do przystanku „Tychy Osiedle O” pojedzie ulicami Beskidzką, Piłsudskiego, Armii Krajowej. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Przystanek „Tychy Osiedle O” będzie dla tego autobusu zarazem przystankiem początkowym. Autobus nie obsłuży przystanków: „Tychy Lodowisko”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Szpital Wojewódzki”.

Prosimy o planowanie podróży z uwzględnieniem powyższych zmian.


Źródło : https://www.mzk.pl/