Nowy sprzęt dla tyskiego Szpitala Wojewódzkiego.

 


Rezonans magnetyczny, tomograf, aparat RTG – to tylko kilka przykładów tego, co w ciągu najbliższych miesięcy pojawi się w Megrez Sp z o.o. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Na konto Urzędu Miasta wpłynęło dokładnie 10 795 550 złotych – to środki przekazane uchwałą sejmiku województwa śląskiego i w całości będą przekazane na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala.

W październiku ubiegłego roku tyski samorząd kupił od Województwa Śląskiego za ponad 8,3 miliona złotych udziały w szpitalu i za niemal 20 milionów nieruchomości placówki. Wówczas podpisano także umowę o współpracy.

– Negocjacje trwały bardzo długo. Ostatecznie uzgodniliśmy, że kupimy nieruchomości szpitala po cenie rynkowej, a Województwo Śląskie do 2019 roku udzieli miastu pomocy finansowej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. Dobrze, że te środki trafiły już do miasta, ale nie ukrywam, że to zaledwie kilka procent tego, co jest potrzebne, by poprawić jakość opieki medycznej w tej placówce i komfort pacjentów – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Za przekazane niemal 11 milionów zł zostanie kupiony m.in.: rezonans magnetyczny, aparat RTG, tomograf komputerowy, densytometr, mammograf cyfrowy, stacja diagnostyczna do opracowania badań.

– Nowy sprzęt trafi do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który w tym roku zyska nową lokalizację i wyposażenie – wyjaśnia prezes Megrez Sp. z o.o. Mariola Szulc. – Dzięki temu personel medyczny zyska nowe instrumenty do walki o zdrowie i życie swoich pacjentów. Jesteśmy również zainteresowani przystąpieniem do konkursu na Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (TK, MR). Ogłoszenie takiego postępowania leży jednak w gestii Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdyby udało nam się zdobyć kontrakt na te usługi medyczne, z bezpłatnych badań mogliby korzystać nie tylko pacjenci w trakcie leczenia szpitalnego, ale także pacjenci ze skierowaniem z wszystkich tyskich przychodni – dodaje prezes Szulc.

Obecnie trwają procedury przetargowe na zakup sprzętu – do końca roku sprzęt powinien trafić do tyskiego szpitala.

To nie pierwszy „zastrzyk” finansowy miasta dla szpitala. W grudniu 2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2 mln złotych. Z tych środków zakupiono: 11 kardiomonitorów dla oddziałów, 35 pomp infuzyjnych, zestaw do operacji zatok do sali operacyjnej Oddziału Otolaryngologicznego, videogastroskop do Pracowni Endoskopii, dwa stoły operacyjne dla Bloku Operacyjnego, dwie myjnie ultradźwiękowe do Centralnej Sterylizatorni, aparaturę i sprzęt medyczny do diagnostyki i opieki nad pacjentami: ssaki chirurgiczno-ginekologiczne, stół do badań niemowląt, parawany medyczne, wózki inwalidzkie, wózki do przewożenia chorych, aparat EKG, ciepłe gniazdo do ogrzewania niemowląt.

W 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 4 055 000 zł. Środki przekazane zostały na przebudowę pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na nową siedzibę Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Inwestycja jest w trakcie realizacji.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 28/555