PKM Tychy unieważnił przetarg na kompleksową modernizację zajezdni przy Towarowej.

 


PKM Tychy unieważniły przetarg na kompleksową modernizację zajezdni przy Towarowej wraz z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu obiektów. Zamawiający nie znalazł 12 mln zł do najtańszej oferty.
Zakres prac przewidywał przebudowę układów dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania, montaż kabiny lakierniczo-suszarniczej, a także przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. W ramach inwestycji planowana była budowa dodatkowego wjazdu na teren zajezdni od ul. Towarowej. Projekt obejmował także przebudowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów, modernizację zaplecza magazynowego i socjalnego oraz kompleksową przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz parkingowo-drogowej. Po przebudowie znaleźć się miało 195 miejsc postojowych dla autobusów, trolejbusów i mikrobusów.

Pod koniec maja minął termin składania ofert. Zamawiający określił budżet na 87,6 mln zł brutto. Najtańszą ofertę, opiewającą na 99,6 mln zł brutto, złożył Budimex. Mostostal Warszawa proponował 109,4 mln zł brutto. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum Alstal Grupa Budowlana i AGB Budownictwo, które proponowało 124,1 mln zł brutto.

Ostatecznie wczoraj (16 lipca) zamawiający postanowił unieważnić postępowanie z powodu przekroczenia budżetu. Problem wysokich cen jest teraz przy inwestycjach infrastrukturalnych powszechny, choć akurat w Tychach różnica nie była tak dramatyczna.


Źródło : https://www.transport-publiczny.pl/