Lustracja skrzyżowań na terenie miasta Tychy.

 


Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tyskiej komendy wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach prowadzili lustrację skrzyżowań na terenie miasta Tychy.

Policjanci drogówki sukcesywnie prowadzą lustrację tyskich dróg. Wczoraj mundurowi wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, prowadzili lustrację skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie miasta Tychy. Skupiali się na wyszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenia lub utrudnienia w ruchu drogowym. Celem lustracji było sprawdzenie poprawności oznakowania skrzyżowań. Szczególną uwagę zwracali na sprawność sygnalizacji oraz prawidłowość działania cykli świetlnych. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące oznakowania, usterek czy nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji świetlnej, zostaną ujęte w protokole pokontrolnym. Jak po każdej takiej akcji policjanci odpowiedzialni za kontrolę infrastruktury drogowej będą występować o usunięcie uchybień.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/