IKE Ilustracja / Komiks / Ekslibris – Miejska Galeria Sztuki OBOK.

 


Miejska Galeria Sztuki OBOK – 6.07.2018–27.07.2018

wstęp wolny

Sztuka współczesna, w tym grafika, coraz dalej odchodzi od klasycznie rozumianych warsztatów. Wszechogarniające media cyfrowe zmieniają zarówno tradycyjny podział technik, jak i oczekiwania studentów — przyszłych artystów. Dziś w centralnym punkcie rozważań twórczych, a tym samym kształcenia artystycznego, stawia się wartości koncepcyjne — ideę. Zmusza to nas — pedagogów do nieustannego stawiania i odpowiadania na pytania: po co tworzyć? jaki jest cel? jakie przyświecają nam założenia? jakie środki są najbardziej adekwatne do zamierzonej narracji? Zmieniły się również oczekiwania i wymogi estetyczne — coraz większą rolę ma język komunikacji masowej oraz kultura popularna. W miejsce dawnych — ukształtowanych w modernizmie kanonów — pojawiają się nowe. Konfrontujemy się z nowymi mediami, nowymi estetykami, nowymi wpływami, które jeszcze przed dekadą były dla nas obce lub odrzucane, a dziś stanowią główny nurt: sztuka mediów społecznościowych, komiks, manga, sf, fantasy-art, fan-art, concept…
Czy to źle?
Niewątpliwie jest to wyzwanie, jednak dla pracowników i studentów Uniwersytetu trudno wyobrazić sobie lepszy moment niż uczestniczenie, badanie i współtworzenie wielkich zmian. W dynamicznej sytuacji rośnie nasza własna — twórcza — dynamika. Dostrzegamy, że sztuka jest żywa, nawet jeśli odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas w minionym stuleciu.
Widzimy ponadto, że plastyka staje się jednym z języków opisu świata, którego uniwersalizm pozwala na doskonałą komunikację niezależną od miejsca zamieszkania i doświadczeń kulturowych.
A od uniwersalizmu tylko krok do Uniwersytetu.
W Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Komiksu staramy się widzieć NOWE. Dostrzegać odmienne wartości plastyczne, które warto artystycznie zbadać. Dostrzegać potrzeby estetyczne pokolenia cyfrowego. Staramy się stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. Skromny wycinek naszej pracy pokazujemy na niniejszej wystawie.
dr hab. Krzysztof Marek Bąk
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydział Artystyczny w Cieszynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kierownik Zakładu Grafiki — Instytut Sztuki UŚ


Źródło : https://teatrmaly.tychy.pl/