Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie.

 


Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

W ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku, bez żadnych dodatkowych kosztów) pożyczki dla osób młodych – absolwentów, studentów ostatnich lat studiów oraz osób bezrobotnych (bliższe informacje w załączonej ulotce informacyjnej). Pożyczka w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie to obecnie ponad 92.000 zł na uruchomienie i rozwój własnej firmy, które można uzyskać bez żadnych dodatkowych kosztów, aplikując drogą elektroniczną poprzez zatwierdzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego platformę elektroniczną stworzoną i prowadzoną przez MFES.Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/