Objazd do zakładów przy ul. Budowlanych najprawdopodobniej do końca lipca.

 


Niezapowiedziana wcześniej inwestycja przebudowy kanalizacji sanitarnej przy niedawno wyburzonym biurowcu ZEG potrwa do końca lipca. Należy podkreślić, że informacja o rozpoczęciu przedmiotowej inwestycji dotarła do zakładów dzień po rozpoczęciu prac i zamknięciu jednego pasa ruchu. Z uzyskanych informacji wynika, iż zgodnie z umową wykonawca robót kanalizacyjnych winien zakończyć wszelkie prace do 31. lipca. W trakcie robót stwierdzono nienormatywną konstrukcję przebudowy i nawierzchni drogi, co podobno bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia zakresu realizowanych prac. Nieprzewidziane okoliczności, a raczej brak przygotowania do inwestycji  mogą wpłynąć na przesunięcie terminu zakończenia robót. Tak więc wszyscy dojeżdżający do obiektów przy ul. Budowlanych na odcinku od głównego dworca PKP do dawnego ZEG-u muszą korzystać z wytyczonego objazdu ulicą Andersa. Ruch w tym miejscu odbywa się płynnie.