XX Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy.

 


Zapraszamy do udziału w jubileuszowym, XX Ogólnopolskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym!

Organizatorem rajdu jest MOSiR Tychy przy współorganizacji Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach.

Start rajdu 24.06.2017 o godz. 10:15. Trasa będzie liczyła ok. 15 km. Biuro rajdu i start z terenu Kompleksu Piłkarskiego im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa 22 w Tychach, następnie dojazd do ul. Myśliwskiej i trasa w lesie. Meta i zakończenie rajdu – stacja kolejowa Tychy Żwaków (ok. godz. 12:30).

Opłata organizacyjna w wysokości: 12 zł osoba dorosła, 8 zł (dzieci 16-8 lat). Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15.06.2018 r. pod adresem e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Osoby, które zgłoszą swój udział do 15.06.2018 r., mają gwarantowane świadczenia regulaminowe.

Wpłaty w dniu rajdu (24.06.2017) są przyjmowane w godz. 8:30-10:00. Osoby, które zapiszą się w dniu rajdu, nie mają gwarantowanych pełnych świadczeń regulaminowych.

Przewidziano pamiątkowe koszulki, posiłek na trasie, loterię fantową, a także nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz najliczniejszej rodziny.