XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Inauguracja.

 


MBP Tychy / Mediateka  – 4 czerwca 2018 r., godz. 10:00

Zapraszamy przedszkolaki i uczniów klas 1-3 na festyn, którym zainaugurujemy XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Rozpoczniemy tradycyjnie od Lokomotywy Juliana Tuwima, by później bawić się wspólnie na stacjach: Lokomotywownia, Stacja Książka, Stacja Artystyczna, Stacja Zabawa, Stacja Sport, Stacja Ratunek.