Polskie śląskie nazwisko – Wieczór autorski dr Lucyny Smykowskiej-Karaś.

 


Pasaż Kultury Andromeda – 27 maja 2018 r., godz. 17:00

Wieczór autorski dr Lucyny Smykowskiej-Karaś.

Kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, eseistka, poetka, animatorka kultury.

Autorka i prowadząca projekt Kawiarenki Kulturalno- Literackiej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (od 2007), w ramach której organizuje cykliczne spotkania z interesującymi osobowościami śląskiej kultury i nauki.

Swoje teksty poetyckie publikowała w licznych antologiach i na stronach internetowych. Do tej pory ukazały się dwa tomy z wierszami: „Od siebie do siebie”, „Osiemnaście” oraz książka  „Polskie śląskie nazwisko. Rodzinna historia życiem podpisana” (Katowice 2017).

Wieczór poświęcony twórczości, a w niej tematyce śląskiej i polskiej tożsamości, opartej na trudnych losach rodzinnych oraz problematyce społecznej i kulturalnej Górnego Śląska, która jest głównym przedmiotem badań i działań bohaterki wieczoru.

PROWADZENIE:
Agata Cichy

Źródło : http://umtychy.pl/