Wspólne służby słuchaczy z tyskimi policjantami.

 


Przez ostatnie dwa tygodnie w Tychach słuchacze ze Szkoły Policji w Katowicach pełnili służbę wraz z miejscowymi policjantami. Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy komendantami Szkoły Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Tychach z władzami miasta, możliwe były wspólne patrole doświadczonych już mundurowych z policyjnymi adeptami.

Słuchacze nabywali cennego doświadczenia u boku mundurowych z wydziału prewencji oraz drogówki. Młodzi adepci wraz z tyskimi policjantami czuwali nad bezpieczeństwem miasta i jego mieszkańców poprzez wzmożone kontrole miejsc zagrożonych. Kontrolowali m.in. parkingi samochodowe i garaże, obserwowali rejony placówek bankowych, a także towarzyszyli doświadczonym policjantom podczas przeprowadzanych interwencji i kontroli drogowych. Słuchacze, dzięki odbytym praktykom, mogli nabytą w szkole policji wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce pod okiem mundurowych z tyskiej jednostki.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/