Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór wniosków o przyznanie środków.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w okresie od 21.05.2018 r. do 25.05.2018 r.
Kwota dostępnych środków na dzień 10maja br. wynosi 64.000,00 zł.
  • Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Tychy w pokoju nr 415 (kancelaria), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.
  • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy.

Szczegółowe informacje: kliknij tutaj

 


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/