Co dzieje się na DK44 ?

 


Prace przy modernizacji drogi krajowej nr 44 w Tychach idą pełną parą. Już w najbliższy poniedziałek – 14.05 – zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu, a niebawem podłoże w rejonie przyszłego węzła drogowego zostanie wzmocnione palami. Poniżej krótki raport i fotorelacja z placu budowy.

Roboty w trakcie realizacji:

  • – budowa nasypu drogowego oraz drenażu,
  • – przebudowa infrastruktury technicznej – trwają prace z zakresu przebudowy sieci wod-kan, teletechnicznej, gazowej i elektrycznej,
  • – rozbiórka ogrodzeń, roboty ziemne
  • – rozbiórki istniejącej konstrukcji drogi, usunięcie humusu oraz roboty ziemne i przezbrojeniowe na odcinku wyłączonym z ruchu (rejon przyszłego węzła). Trwa przygotowanie terenu do prac przezbrojeniowych i palowych.
  • – wykonanie tymczasowej drogi objazdowej w rejonie ul. Długiej.

Roboty planowane w miesiącu maju:

  • – wzmocnienie podłoża poprzez palowanie w rejonie przyszłego węzła drogowego,
  • – przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
  • – roboty drogowe – budowa nasypów w rejonie przyszłego węzła.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/