Tyski Urząd Skarbowy wsród najlepszych w Polsce.

 


Dziennik Gazeta Prawna już po raz czternasty przygotowała Ranking urzędów skarbowych. Wśród wyróżnionych znalazły się urzędy skarbowe z województwa śląskiego.

Dziennik Gazeta Prawna ogłosiła wyniki ogólnopolskiego XIV Rankingu urzędów skarbowych. Zestawienie zostało przygotowane pod patronatem Ministerstwa Finansów. Laureaci rankingu zostali wyłonieni w czterech grupach:
•    małe urzędy skarbowe (zatrudniające do 60 pracowników),
•    średnie (zatrudniające do 130 osób),
•    duże urzędy skarbowe (zatrudniające powyżej 130 osób),
•    wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

W rankingu oceniano skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość). W kategorii skuteczności urząd skarbowy można było uzyskać punkty za zasadne wszczynanie postępowań podatkowych, prawidłowe rozstrzygnięcia, efektywność finansową postępowań oraz skuteczność egzekucji. Natomiast w kategorii efektywności zwracano uwagę na przeciętny czas jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji podatkowej, szybkość wszczętych egzekucji oraz procent kontroli pozytywnych.

W kategorii efektywności w grupie średnich urzędów skarbowych najlepszy okazał się Urząd Skarbowy w Jaworznie, który uzyskał 130 pkt. Na 8 pozycji w tej kategorii znalazł się Urząd Skarbowy w Zabrzu (115 pkt). Według rankingu najbardziej efektywnym dużym urzędem skarbowym w województwie śląskim okazał się Urząd Skarbowy w Tychach (112 pkt), który zajął 6 miejsce oraz Urząd Skarbowy w Cieszynie (108 pkt), który znalazł się na 9 pozycji. W tej kategorii wyróżniony został również Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu. Najbardziej efektywny wyspecjalizowany urząd skarbowy w województwie śląskim otrzymał 97 pkt i zajął 5 miejsce.

Wśród średnich urzędów skarbowych w kategorii skuteczności wyróżniony został Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, który uzyskał 102 pkt i zajął 2 miejsce. Trzecie miejsce otrzymał Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej (101 pkt), natomiast 7 miejsce z 93 pkt zajął Urząd Skarbowy w Raciborzu. W grupie dużych urzędów skarbowych najbardziej skutecznym wśród śląskich urzędów skarbowych okazał się Urząd Skarbowy w Bytomiu, który zajął 10 pozycję (85 pkt). W kategorii skuteczności wśród urzędów wyspecjalizowanych zostały wyróżnione oba śląskie urzędy skarbowe – Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu zajął 3 miejsce (90 pkt), natomiast Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej – 7 miejsce (77 pkt).

W klasyfikacji generalnej urzędów skarbowych Urząd Skarbowy w Jaworznie jako średni urząd skarbowy zajął pierwsze miejsce osiągając 214 pkt, natomiast Urząd Skarbowy w Zabrzu i Rudzie Śląskiej ex aequo zajęły 10 pozycję uzyskując 192 pkt. Wśród wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wyróżniono Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, który zajął 3 miejsce (187 pkt) oraz Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, który uzyskał 146 pkt i zajął 9 miejsce.

W oddzielnym zestawieniu Dziennik Gazeta Prawna oceniła również 16 izb administracji skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach otrzymała 7 miejsce w kategorii efektywność (28 pkt), 6 miejsce w kategorii skuteczność (39), natomiast w klasyfikacji generalnej zajęła 5 miejsce.

Dobre wyniki śląskich urzędów skarbowych to przede wszystkim połączenie organizacji urzędu i maksymalnego wykorzystania umiejętności i doświadczenia urzędników. Wpływ na doskonałe wyniki w rankingu ma również zaangażowanie pracowników skarbowych, bo to oni każdego dnia pracują na sukces urzędu.


Źródło : http://www.slaskie.kas.gov.pl/