Konferencja „Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd”.

 


Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Miastem Tychy i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefą Tyską zapraszają na konferencję „Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd”.

Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Galerii Strefart przy ul. Fabrycznej 2.

Konferencja będzie doskonałą okazją do konstruktywnej i rzeczowej dyskusji o współpracy międzysektorowej. Podczas spotkania spojrzymy z szerokiej perspektywy na potrzeby zarówno biznesu, podmiotów ekonomii społecznej, jak i samorządu. Wśród prelegentów m.in. Pani Ewa Stachura – Pordzik Wiceprezes KSSE, Majka Lipiak – Prezes Agencji marketingowej Leżę i Pracuję oraz Katarzyna Ołdak – Bułanowska z Urzędu Zamówień Publicznych z Warszawy.

Program:

10.00-10.20 Otwarcie konferencji i powitanie – Daria Szczepańska, Zastępca Prezydenta  Miasta Tychy ds. Społecznych, Ewa Stachura—Pordzik, Wiceprezes Zarządu Podstrefy Tyskiej KSSE, Piotr Stoły, wiceprezes FRES

10.20-10.40 Społeczne zaangażowanie biznesu — Piotr Dembiński, firma Nexteer Automotive

10.40-11.00 Czy podmioty ekonomii społecznej mogą być partnerem biznesu na przykładzie podstrefy tyskiej KSSE — Ewa Stachura—Pordzik, Wiceprezes Zarządu KSSE S.A.

11.00-11.20 ROWES — łączymy trzy sektory — Piotr Bańczyk, kierownik ROWES

11.20-11.40 Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne: Agencja marketingowa Leżę i Pracuję — Majka Lipiak, prezes zarządu

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.25 Społecznie odpowiedzialne zamowienia publiczne — Katarzyna Ołdak—Bułanowska, Urząd Zamowień Publicznych

12.25-12.50 Jakość ważnym elementem powodzenia przedsięwzięć ekonomii społecznej — dobre przykłady oraz najczęstsze przewiny — Mariusz Andrukiewicz, przedsiębiorstwo społeczne Być Razem z Cieszyna

12.50-13.05 Z głową ponad chmurami — innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne — Dawid Barteczko

13.35-13.50 Dyskusja oraz podsumowanie konferencji

Moderacja: Piotr Stoły


Źródło : http://umtychy.pl/