Alejki do remontu.

 


Urząd Miasta rozpoczął procedurę przetargową, która ma wyłonić wykonawcę remontu alejek w Parku Górniczym na osiedlu A. To jedna z inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Obecny stan techniczny kilku ciągów pieszych w najstarszym tyskim parku jest bardzo zły. Nawierzchnia jest nierówna, płytki popękane, a w niektórych miejscach w ogóle ich nie ma, co sprawia, że chodzi się po tych alejkach mało wygodnie. A Park Górniczy jest dla mieszkańców pobliskich osiedli A i B miejscem częstych spacerów i – z uwagi na znajdujący się tam plac zabaw – spędzania czasu z dziećmi.

Po wybraniu wykonawcy w ciągu 12 tygodni od podpisania umowy istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana, a na śladach dotychczasowych alejek powstanie ok. 170 metrów nowych ciągów pieszych o szerokości blisko dwóch metrów. Suma przewidziana na tę inwestycję to 103 tysiące zł, za które zrobione zostaną chodniki między ul. Damrota, Potokiem Tyskim i granicą parafii Miłosierdzia Bożego.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 15/542