Ciało/Rytm/Głos – warsztaty Tomasza Rodowicza.

 


Teatr Mały – 21 kwietnia 2018 r., godz. 12.00
CHOREA – AkTOR wiElOwymiAROwy
CiAłO / RyTm / głOs

Ten rodzaj warsztatu to propozycja doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – połączenia ruchu, dźwięku i słowa oraz poszukiwania swoich oryginalnych możliwości używania wszystkich tych środków wyrazu jednocześnie.
Warsztat rozpocznie się intensywnym treningiem fizycznym, na który składają się: elementy akrobatyki, podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy.
Następnym etapem będą: podstawowe ćwiczenia oddechowe, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu oraz próba budowania złożonych współbrzmień harmonicznych.
Planowana jest również praca z rytmem. Główny nacisk kładziemy na rytmy nieregularne – bazowe dla realizacji tekstów i muzyki Antyku, Bałkanów, Bliskiego Wschodu oraz Jazzu. Praca przy użyciu głosu, prostych i złożonych kroków i zrytmizowanego gestu ciała prowadzi do uruchomienia muzyczności całego ciała, poznania pulsu grupy.

Zapisy: aleksandrasus@teatrmaly.tychy.pl


Źródło : https://allevents.in/