PSZOK zlikwidowany.

 


Firma MASTER – Odpady i Energia informuje, że zlikwidowany został jeden z trzech funkcjonujących dotąd w mieście Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komulanych – na ul. Mikołowskiej.

Bez zmian działają natomiast nadal dwa pozostałe PSZOK-i zlokalizowane przy ul. Serdecznej w Urbanowicach (naprzeciw Firmy Boryszew SA) oraz przy ul. Katowickiej (obok oczyszczalni ścieków dzielnicy Czułów). Oba punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30–21, a w soboty w godz. 9–13. Przypominamy, że do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych każdy mieszkaniec Tychów, za okazaniem dowodu osobistego, ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady, takie jak: papier, tektura, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.master.tychy.pl.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 12/539