By Tychy były bezpieczne.

 


Tyscy policjanci cyklicznie prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Tychów. Tym razem tyscy policjanci przy wsparciu mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wspólnie czuwali nad bezpieczeństwem tyszan w akcji pk. „Bezpieczne Tychy”.

Akcja rozpoczęła się w czwartek o godzinie 6.00 i trwała do godz. 22.00, a jej głównym celem było dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Działania były ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia w ruchu drogowym względem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Łącznie 28 stróżów prawa z tyskiej i mikołowskiej „drogówki” skontrolowali 78 pojazdów, z czego 72 kierujących popełniło wykroczenia drogowe, w tym policjanci odnotowali aż 59 naruszeń względem pieszych. Mundurowi uniemożliwili dalszą jazdę trzem kierującym, którzy zdecydowali się wsiąść „za kółko” na „podwójnym gazie” oraz zatrzymali dwa prawa jazdy.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim dla jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy, musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.