Śląski sejmik przyznał wsparcie dla szpitala wojewódzkiego należącego do miasta Tychy.

 


Około 10,8 mln zł dotacji celowej na zakup aparatury medycznej dla dawnego wojewódzkiego szpitala w Tychach, który od ub. roku należy do tego miasta, przyznali w poniedziałek (19 marca) tyskiemu samorządowi radni woj. śląskiego.

Pieniądze zostaną przekazane na mocy umowy z października ub. roku, podpisanej przy sprzedaży miastu nieruchomości i udziałów woj. śląskiego w zarządzającej szpitalem spółce Megrez. Samorząd województwa zadeklarował udzielenie miastu do 2019 r. pomocy finansowej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną.

– Wsparcie udzielane przez woj. śląskie wynika z ustaleń, że szpital w Tychach ma zachować swój dotychczasowy szeroki profil działania i świadczyć usługi, zabezpieczając potrzeby nie tylko mieszkańców Tychów, ale także pacjentów z sąsiadujących gmin i powiatów – wyjaśniło w poniedziałkowej informacji o dotacji biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Sprawa szpitala w Tychach stała się głośna wiosną 2012 r., kiedy z zadłużonej placówki ewakuowano wszystkich pacjentów w związku z jej likwidacją. Krótko potem szpital wznowił działalność pod szyldem należącej do samorządu wojewódzkiego spółki Megrez i uzyskał kontrakt z NFZ.

Z czasem udziałowcami spółki stały się też samorządy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, jednak pełne przejęcie szpitala przez tyski samorząd przeciągały sprawy formalne, wycena majątku i brak ostatecznego porozumienia między stronami transakcji.

W maju 2012 r. działający od 1971 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 został zlikwidowany, a 1 czerwca 2012 r. w budynku szpitalnym rozpoczął działalność Wojewódzki Szpital Specjalistyczny prowadzony przez spółkę Megrez, której udziałowcem był początkowo samorząd wojewódzki, a od 2014 r. także samorządy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W marcu ub. roku sejmik woj. śląskiego zgodził się na sprzedaż samorządom gruntów, na których znajduje się szpital, wraz ze znajdującymi się na nich nieruchomościami. Dwoma pozostałymi potrzebnymi do sfinalizowania przekazania szpitala elementami były sprzedaż udziałów w spółce Megrez i przygotowywana przez Tychy umowa inwestycyjna (była jednym z warunków transakcji).

Argumentem za sprzedażą miastu spółki Megrez stały się m.in. potrzeba jej dokapitalizowania (według szacunków, co najmniej 40 mln zł), by zmodernizować wykorzystywane budynki i pomieszczenia, zorganizować nowe oddziały i kupić lub wymienić sprzęt i wyposażenie.

Samorząd woj. śląskiego w poprzednich latach zastrzegał, że nie ma odpowiednich funduszy, natomiast Tychy wielokrotnie deklarowały gotowość dokapitalizowania Megrezu przez kilka lat.

Ponadto samorząd województwa deklarował, że chce koncentrować się na prowadzeniu podmiotów o znaczeniu strategicznym, podczas gdy szpital w Tychach określał jako „placówkę średniej wielkości”, zabezpieczającą głównie potrzeby Tychów i części powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W prowadzonym przez spółkę Megrez Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach działa m.in. 13 oddziałów, 4 zakłady, izba przyjęć, a także opieka nocna i świąteczna.

 


Źródło : http://www.rynekzdrowia.pl/