Rekrutacja do klas pierwszych, czwartych i siódmych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

 


Przypominamy, że zapisy dzieci do klas I szkół podstawowych obwodowych trwają do dnia 15 marca 2018 r.

W dniach od 19 do 23 marca 2018 r. będzie możliwość zapisania dzieci do szkół pozaobwodowych, w tym Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19. 

Szczegóły w zakładce REKRUTACJE na Portalu Oświatowym oraz na stronie https://sp-tychy.nabory.pl/


Od 19 marca do 6 kwietnia 2018 trwać będą zapisy do:

– klas IV sportowych w szkołach podstawowych (rekrutacja przeprowadzana w szkołach, poza systemem elektronicznym),

– klas IV ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

– klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz w Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

– klasy VII  mundurowej w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

– klas VII ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi i  Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Szczegóły w tym terminy prób sprawnościowych i sprawdzianu predyspozycji językowych, w zakładce REKRUTACJE na Portalu Oświatowym oraz na stronie https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl

Terminy prób sprawnościowych do oddziałów sportowych klas IV :

·Szkoła Podstawowa nr 10        

– siatkówka dziewcząt 24.04.2018 r.

– siatkówka chłopców 24.04.2018 r.

· Szkoła Podstawowa nr 18

– piłka ręczna dziewcząt 13 i 20.04.2018 r.

· Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19  

– pływanie 18.04.2018 r.

– siatkówka dziewcząt 19.04.2018 r.

– koszykówka chłopców 20.04.2018 r.

· Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi

– koszykówka chłopców 12.04.2018 r.

– piłka ręczna dziewcząt 13.04.2018 r.

· Szkoła Podstawowa nr 36

– hokej/unihokej

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLASY CZWARTEJ HOKEJOWEJ !!!

W związku z planowanym remontem lodowiska testy sprawnościowe na lodzie dla kandydatów do klasy czwartej sportowej o profilu hokeja na lodzie odbędą się 28 marca 2018r. o godzinie 17.00. 

Terminy sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziałów dwujęzycznych klas VII:

– 24 kwietnia 2018 r.

Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach.


Źródło : http://www.oswiata.tychy.pl/